Bezpečnostní sensory, tlačítka a chytrá domácnost (TELEPÉČE)

Telepéči můžeme charakterizovat jako soubor pomůcek (mobilních asistenčních zařízení), které pomáhají v domácnostech seniorů a lidem se speciálními potřebami předcházet rizikům, které mohou vzniknout při samostatném bydlení a hospodaření v bytě. Zařízení jsou často v domácnosti trvale nainstalovány a jedná se především o senzory, detektory, alarmy nebo monitorovací systémy.

Hlavní použití mobilních asistenčních zařízení je zvláště důležité pro starší lidi, protože produkty jsou často vyrobeny pro tuto specifickou věkovou skupinu, nebo u pacientů s demencí. Zařízení umožní seniorům žít delší dobu nezávisle a oddálí tak stěhování do domů s pečovatelskou službou, domova pro seniory či zdravotnického zařízení (Meidert, Früh, Becker, 2012)

 

Telepéče a její vývoj (1. 2. 3. generace)

Zařízení pro telepéči můžeme klasifikovat jako "první", "druhé" a "třetí generace" v závislosti na jejich složitosti a funkci:

První generace Telepéče:

Jsou uživatelem aktivovaná zařízení, která můžeme nalézt nejčastěji v běžném komunitním bydlení. Patří sem: tlačítka, přívěsky nebo tahové alarmy. Přístroj musí být aktivován uživatelem, který stisknutím vyvolává alarmující signál. Zařízení jsou obvykle napojena na centrálu, která převezme varující signál a přivolá pomoc např. příbuzného, přítele nebo neformálních pečujících.

Druhá generace Telepéče:

Týká se vylepšených a více "aktivních" a "inteligentnějších" zařízení, která se vyvinula v souvislosti se zavedením základních zabezpečovacích služeb využívaných k ochraně běžných občanů. Jsou to např. kouřové hlásiče a detektory zaplavení. Zahrnují také senzory, které se objevují v domácím prostředí, vitální fyziologické opatření a životní styl. Tyto senzory mohou shromažďovat a předávat průběžně informace o otevření dveří, tekoucí vodě ve vaně, použití elektro-spotřebičů v závislosti na druhu pohybu uvnitř i vně domu. Snímače jsou aktivovány v případě, kdy pacient spadne a nastane situace, kdy potřebuje pomoci. Alarmy druhé generace spoléhají na akci, nikoliv na uživatele, který zahájí alarm.

Třetí generace Telepéče:

Vztahuje se na zlepšování a zvyšování dostupnosti širokopásmového připojení, bezdrátové a audio-vizuální technologie, která nabízí potenciál pro virtuální nebo tele-konzultace. Tyto konzultace probíhají mezi uživatelem služeb, jejich lékařem, zdravotní sestrou a nebo podpůrnými pracovníky, což snižuje potřebu pro domácí návštěvy nebo návštěvy v nemocnici.

          

                                                                                                  Obrázek: Aberdeen City Council

Tlačítko pro přivolání pomoci

V naší poradně si lze vyzkoušet tlačítko pro přivolání pomoci služby Senior Inspect. Služba dohledového centra zabezpečí okamžité interakce v okamžiku potřeby a poskytne jistotu uživateli i jeho rodině že není třeba se obávat nenadálých situací. Vyhledávací služba umožní lokalizovat osobu v případě komplikací kdekoliv v terénu. Medicínské periferie umožňují rozšířit dohledované parametry snímané z uživatele systému. Systém nevyžaduje prakticky žádnou obsluhu na straně uživatele a je tak velmi lehce použitelný pro všechny skupiny uživatelů.

                 

Chytrá domácnost

V současné době je dvousloví "chytrá domácnost" skloňováno ve všech pádech. V praxi to znamená, všechny spotřebiče v domě můžete ovládat z jednoho místa, např. z mobilního "chytrého" telefonu. Do budoucna skýtá spoustu ulehčení včetně úspory energie.

 

Málokdo si však uvědomuje, že díky těmto novým technologiím se hendikepovaní a senioři mohou stát daleko více soběstačnými.


V naší poradně jsme šli tomuto fenoménu naproti a získali 2 nové typy chytrých zásuvek. Oslovili jsme českou firmu Koukaam, která nám darovala nejnovější typ chytré zásuvky „Netio4all“, díky této zásuvce lze ovládat elektrické spotřebiče jako je lampa, větrák, radio atd. prostřednictvím internetu nebo aplikace v chytrém telefonu.

Další typ zásuvky lze běžně koupit v supermarketu – funguje jako zásuvka ovládaná na dálkové ovládání. Naši klienti si tak u nás mohou nové pomůcky vyzkoušet a případně zapůjčit domů.

               

Lifetool v číslech

Působíme ve 0 krajích ČR
Proškolili jsme více než 0 seniorů